Ydelser


Eksistentiel terapi har fundet sted i mange år, men det er forholdsvist nyt, at den nu tilbydes i en ikke terapeutisk ramme i form af coaching. Eksistentiel coaching har et stort potentiale, fordi den er rettet mod at blive bevidst om de spændinger og dilemmaer vi oplever – dvs. modsatrettede ønsker, som kommer til udtryk, når der på den ene side er noget, vi gerne vil og på den anden side noget, der stopper os.

DilemmaCoaching benytter således den eksistentielle ramme inden for ydelserne:

  • Dilemmacoaching rettet mod stress-relaterede temaer og problematikker
  • En dybere eksistentiel coaching
  • Eksistentiel ledercoaching rettet mod lederens rolle, identitet og relationelle kompetencer
  • Og rådgivning omkring det psykiske arbejdsmiljø i virksomheder

468 ad