Stressanalyse og stresscoaching

Som afsæt for stresscoaching sikrer Stress Profilen en hurtig og præcis afklaring af, hvilke såkaldte stressorer, det er vigtige at fokusere på for den enkelte, og den giver metoder til at vende ikke produktiv stressadfærd til produktiv stresscoping. Stress Profilen er designet således, at den giver en præcis personlig stressanalyse af profiltagerens nuværende arbejdssituation og, hvis ønsket, stressorer, der stammer fra privatlivet. Formålet er at skabe afsæt for en målrettet produktiv stresshåndtering for den enkelte.

Profilen rummer to fortolkningstrin. Det første fortolkningstrin kortlægger profiltagerens oplevede stress på jobbet. Formålet er at vurdere de vigtige stressorer individuelt, samt hvorledes de påvirker hinanden. Profilen måler på følgende stressorer:

 • Overkontrol
 • Overbebyrdet
 • Mangel på støtte
 • Stort pres pga. stort ansvar
 • Uklar fordeling af opgaver
 • Usikker jobsituation
 • Sociale konflikter på jobbet
 • Manglende anerkendelse
 • Begrænsede muligheder for beslutningstagning
 • Høje forventninger til sig selv
 • Begrænsede handlemuligheder

Det andet fortolkningstrin har til formål at analysere profiltagerens stressadfærd og afgøre dens produktive og uproduktive tendenser. Den beskriver, hvorledes profiltageren kan håndtere og udvikle strategier for forskellige former for stresscoping på kort og lang sigt.

Coaching af stressramte medarbejdre

Profilen er et unikt værktøj til at hjælpe stressramte medarbejdere med aktivt at forholde sig til deres aktuelle stresssituation og medvirke til at udvikle produktive copingstrategier for større trivsel og udvikling af ressourcer. Dette sker gennem et kort coachingforløb, hvor profiltageren opnår en dybere forståelse af betydningen af egne oplevede stressorer og de værdier og overbevisninger, der knytter sig til deres stressadfærd. De får hjælp til at udvikle effektive personlige copingstrategier for den aktuelle situation og i fremtiden og vil dermed kunne undgå de skadelige virkninger af stress. Download brochuren Stresscoaching med profil

persolog® Stress Profilen er et profilværktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem Prof. John G. Geier, Geier, Learning Inc og persolog GmbH på baggrund af 50 års international anerkendt stress- og personlighedsforskning, b.la. Richard S. Lazarus. Stress Profilen er det eneste analytiske værktøj af sin art, der afspejler individuel stressrelateret adfærd i kombination med stressorer.

 

Stress Profil Stressanalyse Stresscoaching

Stress Profil
Stressanalyse
Stresscoaching


468 ad