Grundlæggende antagelser


Grundlæggende antagelser for den eksistentielle tilgang

1) Den grundlæggende antagelse inden for den eksistentielle tilgang handler om, at det er muligt at få mening i livet, og at mennesker skaber mening gennem deres holdning til tilværelsen. Mange mennesker har svært ved finde mening i udfordrende forhold i deres arbejdsliv eller privatliv, og de kæmper ofte med at leve med dilemmaer. At undersøge disse holdninger til tilværelsen kan føre til en ny måde at se på ens erfaringer og nye måder at skabe mening på.

2) Mennesker bestemmer selv, hvordan de vil reagere på situationer, de ikke selv har valgt, for der er ikke noget, der tvinger os til at reagere på en bestemt måde. At erkende den aktive rolle, vi spiller, i at fastholde eller skabe en bestemt situation, giver klarhed over de valg, vi i virkeligheden har. Den eksistentielle tilgang opfordrer mennesker til at lægge mærke til, hvordan de allerede former deres liv og hjælper dem med at genvurdere den retning, de bevæger sig i.

3) Mennesker kan i høj grad øve indflydelse på den retning, deres liv tager, og den måde de reagerer på i forskellige situationer. Men disse livssituationer er i et vist omfang givne, og stiller mennesker over for begrænsninger.

 


468 ad