Eksistentiel ledercoaching


Hvem er du som leder? Og hvilke udfordringer står mange ledere overfor i dag?

Anerkendelse af lederen som en autoritet hænger ikke længere sammen med lederens formelle position, men er uløseligt knyttet til lederen som person og det menneske, han eller hun vælger at være.  Dette skaber ofte dilemmaer for lederen, for – hvordan skal han eller hun leve med det gab, der er mellem organisationens værdier og krav og lederens forventninger til sig selv som leder og som menneske?

Dette betyder, at ledere I dag er konfronteret med eksistentielle spørgsmål som, hvem de er som ledere, og hvordan de vil agere i svære dilemmaer. Disse valg kommer specielt til udtryk i situationer, hvor der kun findes mere eller mindre dårlige eller ikke ønskelige løsninger, og lederen må leve med de valg, han eller hun er nødt til at træffe.

Eksistentiel ledercoaching handler om at hjælpe lederen med at reflektere over de dilemmaer, der ligger i at vælge sig selv – at finde en foreningsfigur, der både rummer lederen selv og de krav, der bliver stillet fra organisatorisk side. På den måde, kan lederen udvikle sin lederidentitet, således at den skaber troværdighed og hjælper lederen med at navigere i valgene mellem mulighed og nødvendighed.

Dette er en speciel udfordring for nyudnævnte ledere, som skal have defineret nye relationer til medarbejdere, som måske er tidligere kolleger, og kolleger, som måske er tidligere overordnede.

Autentisk lederskab handler om at være tro mod sig selv og de muligheder og begrænsninger situationen byder. Hermed skabes grundlaget for at udvikle stærke relationer og skabe muligheder for at opnå de bedst mulige resultater.

 

Udbytte af eksistentiel ledercoaching

  • En mere klar lederidentitet og ansvarstagen som leder
  • At blive bedre til at træffe ledelsesmæssige beslutninger
  • Styrkelse af lederens relationelle kompetencer
  • At blive bedre til at kommunikere i sin rolle som leder
  • At kunne udvikle medarbejdere og teams til i højere grad at tage ansvar
  • At blive bedre til at udnytte muligheder og forholde sig til begrænsninger
  • At blive bedre til at nå både ledelsesmæssige og organisatoriske målsætninger

 

ledercoaching executive coaching lederudvikling

ledercoaching
executive coaching
lederudvikling


468 ad