Eksistentiel coaching


Hvordan skaber du dit liv i dag?

Den eksistentielle tilgang fokuserer specielt på begreber som frihed, ansvar, autenticitet, formål, mening, paradokser og dilemmaer. At udforske disse begreber hjælper os med at skabe klarhed og finde retning og mening i vores hverdag og i livet som sådan.

Eksistentiel coaching er derfor en ikke-psykologiserende måde at arbejde på. Jeg hjælper ledere og medarbejdere med at tackle de problemstillinger, de oplever, ud fra deres egen forståelses af muligheder og begrænsninger i deres hverdag.

Vi udforsker deres måder at være på i relationer til andre, til sig selv og til omgivelserne, og den måde de skaber mening. Målet er ikke at lave om på, mindske eller fjerne de udfordringer, de oplever, men snarere at hjælpe med at skabe klarhed over, hvordan alt dette kan ses i lyset af deres overbevisninger, værdier, attituder, holdninger, følelsesmæssige reaktioner og adfærd.

Selvom vi som mennesker er gode til at organisere vores liv, savner vi ofte en fornemmelse af formål og mening. At reflektere over vores måde at være på giver mulighed for at overveje, den aktive rolle, vi spiller, i at fastholde eller skabe en bestemt situation. Og det giver klarhed over de valg, vi i virkeligheden har.

På den måde opfordrer jeg mennesker til at lægge mærke til, hvordan de allerede former deres liv, og jeg hjælper dem med at genvurdere den retning, de bevæger sig i. For mange mennesker er det meget befriende at blive bevidste om, hvordan de gør nogle ting mere besværlige og mindre tilfredsstillende for sig selv. Det giver en oplevelse af at kunne vælge og præge deres retning – i retning af det, de i virkeligheden gerne vil.

Udbytte af eksistentiel coaching

  • At blive mere bevidst om, hvad vi oplever
  • Af få en stærkere fornemmelse af os selv – hvem vi er og ikke er
  • At udvikle evner til i højere grad at rumme usikkerhed og uvished
  • At lære at træffe autentiske valg

 

 

Eksistentiel coaching

Eksistentiel coaching


468 ad