Dilemmacoaching og stress

På vej mod vigtige beslutninger

Som eksistentiel coach støtter jeg mennesker i at få klarhed over de dilemmaer, de oplever i arbejdsmæssige sammenhænge og i privatlivet. Med en holistisk og filosofisk tilgang hjælper jeg mennesker med at blive mere bevidst om deres personlige styrende værdier og den mening, de får ud af deres opleverser. Denne indsigt i vores måde at forstå os selv, andre mennesker og omverdenen på er afgørende for, hvordan vi forstår de intentioner, der ligger bag de dilemmaer, vi oplever. Dilemmaer, som ofte får os til at føle os fastlåste eller desillusionerede.

At forstå vores intentioner er kilden til langt mere bevidste til- og fravalg, der styrker vores handlinger og evne til at nå vores mål – både i arbejdslivet og privat.

Dilemmacoaching bygger således på eksistentielle begreber om de dilemmaer, vi oplever i forhold til at træffe vigtige beslutninger. Beslutninger, som er afgørende for, at vi kan finde retning, engagement og motivation for vores handlinger.

 

Stress

Hvordan kan dilemmaer være med til at udløse stress?

Nogle dilemmaer skal vi lære at leve bedre med, snarere end at forsøge at løse. Det gælder fx livsvilkår som uvished for fremtiden, vores frihed til at vælge og det, at vi altid har haft mulighed for at vælge anderledes og derfor aldrig kan vide med sikkerhed, at vi har valgt rigtigt. Alligevel er vi nødt til at tage ansvar for de valg, vi vælger at træffe. Disse vilkår kan vi blive bedre til at rumme og dermed få det bedst ud af de muligheder og begrænsninger, vi møder i hverdagen.

Men der er også dilemmaer, som påvirker os negativt, fordi der er vigtige valg, vi ikke får truffet. Vi kan have udviklet tilsyneladende gode forklaringer på, hvorfor tingene er, som de er, men hvis vi giver os selv muligheden for at undersøge, hvilke personlige værdier og overbevisninger, der er på spil, finder vi ud af, at vores forklaringer ikke holder. Vi har simpelthen ikke været ærlige over for os selv.

Hvis vi gennem længere tid bliver ved med ikke at ville se os selv i øjnene og erkende, hvad der er både vigtigt og nødvendigt for at få vores tilværelse til at fungere, mister vi livskvalitet, bliver stressede og måske endda deprimerede. Derfor handler dilemmacoaching om at arbejde med styrkeforholdet mellem vores værdier og den angst, vi oplever i forhold til at skulle vælge. På den måde bliver vi bedre til at være tro over for os selv og til at træffe vigtige beslutninger.

Dette er vist i modellen for dilemmacoaching nedenfor:

Skærmbillede 2014-02-17 kl. 16.51.33

 


468 ad