Den eksistentielle tilgang


Hvordan adskiller den eksistentielle tilgang sig fra andre coachingtilgange?

 

Den eksistentielle tilgang er en filosofisk metode, der hjælper os med at blive bedre til at leve vores liv fuldt ud. Den handler om at lære at træffe autentiske valg, som gør, at vi kommer mere i overensstemmelse med os selv og vores intentioner.

 

I stedet for at give psykologiske forklaringer på, hvorfor forskellige aspekter af vores liv er svære for os at tackle, tager den eksistentielle tilgang udgangspunkt i at finde ud af, hvordan oplevelsen af disse udfordringer er nøglen til, at vi kan blive bedre til at leve vores liv.

 

Hvordan træffer vi beslutninger? Hvad er det for beslutninger, vi træffer? Hvilke beslutninger forsøger vi helt at undgå? Og sidst men ikke mindst – hjælper vores beslutninger os med at leve det liv, vi gerne vil leve?

 

Coachingen er i sin essens rettet mod det at leve et godt liv og at kunne forstå og rumme de muligheder og begrænsninger, livet byder os arbejdsmæssigt og privat.

 


468 ad