Kontakt www.stress-profilen.dk - Jens Overgaard Nielsen
Ring 2616 8680
Om DilemmaCoaching

Typiske temaer, vi arbejdet med i coachingen, er indsigt i og afklaring af dilemmaer, der er opstået i forbindelse med:

 

  • Stress – forebyggende

  • Stress – efterbehandling

  • Ledelsesproblematikker

  • Konflikter

  • Manglende motivation

  • Usikkerhed og manglende beslutninger

  • Bekymring

  • Vrede

  • Fastlåshed

  • Modløshed

 

Jeg arbejder ud fra en eksistentiel tilgang, og disse coachingforløb hjælper mennesker med at finde mening, retning og mod på deres udfordringer, således at de kan træffe de rigtige beslutninger.

 

Hvad, vi taler om i coachingsessionerne, behandles med 100 % fortrolighed.

 

Anne Kongsted Krum

 

Mit speciale fra Oxford Brookes Universitet i England resulterede i en artikel, publiseret i International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring.

Special Issue No.6, June 2012, Page 57-71

 

Stress remains a significant problem in contemporary society causing people to take sick leave and early retirement. This paper explores how using ideas from the existential approach can enhance coaching for people who experience work-related stress. It reports on an action research project involving six participants in coaching over a four month period. special6-paper-05


read more
Den eksistentielle tilgang

Hvordan adskiller den eksistentielle tilgang sig fra andre coachingtilgange?

 

Den eksistentielle tilgang er en filosofisk metode, der hjælper os med at blive bedre til at leve vores liv fuldt ud. Den handler om at lære at træffe autentiske valg, som gør, at vi kommer mere i overensstemmelse med os selv og vores intentioner.

 

I stedet for at give psykologiske forklaringer på, hvorfor forskellige aspekter af vores liv er svære for os at tackle, tager den eksistentielle tilgang udgangspunkt i at finde ud af, hvordan oplevelsen af disse udfordringer er nøglen til, at vi kan blive bedre til at leve vores liv.

 

Hvordan træffer vi beslutninger? Hvad er det for beslutninger, vi træffer? Hvilke beslutninger forsøger vi helt at undgå? Og sidst men ikke mindst – hjælper vores beslutninger os med at leve det liv, vi gerne vil leve?

 

Coachingen er i sin essens rettet mod det at leve et godt liv og at kunne forstå og rumme de muligheder og begrænsninger, livet byder os arbejdsmæssigt og privat.

 


read more
Kontakt

Jens Overgaard Nielsen

Tlf. +45 2616 8680

jon@stress-profilen.dk

 


read more